İple erişim, pratik ip sistemleri kullanılarak çalışanların iskele, sepet ve hava platformu olmadan ulaşımı zor bölgelere erişimini sağlayan bir çeşit iş konumlandırma sistemidir, başlangıçta tırmanışta ve mağaracılıkta kullanılan tekniklerden geliştirilmiştir.

İple erişim teknisyenleri erişim ve çalışma yapmak için, kemerleri üzerinde asılıyken, ip üzerinde iniş, çıkış ve yan geçiş yaparlar. Bazen bir iş oturağı kullanılabilir.

İp desteği tamamen bir düşüş olasılığını ortadan kaldırma amaçlıdır, fakat ana ip hattındaki olası bir başarısızlığa karşı ayrıca düşüş durdurucu yedek bir sistem kullanılır.

Ek sistem genellikle ikinci bir ip hattının ( çalışma hattı ve güvenlik hattı ) kullanılması ile oluşturulur.

Modern iple erişimin en yaygın uygulamaları denetim, ölçüm, bakım ve köprü, baraj, rüzgar türbinleri, kuleler, binalar ve sanayi tesislerinde inşa işlerini içerir.

Denetim en yaygın uygulama olsa da, boyama, kaynak, kesim ve ağır malzemelerin kaldırılması profesyonel iple erişim teknisyenleri tarafından özelleşmiş prosedürler kullanılarak icra edilebilir.

Endüstri aşağıdakileri de kapsayan güvenlik prosedürlerine sıkı sıkıya uyar,

Teknisyen ip üzerinde çalışırken en az 2 noktadan bağlı olmalıdır ve bağlı olduğu yerlerin her biri, birbirinden bağımsız ankraj noktaları olmalıdır.