Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin Amacı :

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri” ni verebilecek eğitmenler yetiştirmek.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı :

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu.

25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği.

28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

Yüksekte Çalışma Eğitmenliği Eğitiminin Hedef Kitlesi :

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar.
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
 • OSGB (Ortak sağlık güvenlik birimlerinde) görev yapan A B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları.
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar.
 • İSG Uzman Adayları.
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler.
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları .

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli :

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin süresi 7 gün – 60 saattir.

5 gün 44 saat uzaktan eğitim olup, 2 gün – 16 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir.

Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı : 1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 20 dir.

Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma :

 1. a) Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali tarayıcıdan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek gönderilecektir.
 2. b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
 3. c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
 4. d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi sertifika sınavının geçme Notu 100 üzerinden 65 (Altmış beş) dir. 65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
 5. e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
 6. f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Eğitim Merkezine aittir.
 7. g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi İçeriği :

Yükseklik, Yüksekte Çalışma Kuralları, Yüksekte Çalışma Ekipmanları, Katılım Belgeleri ve Sertifika Düzenlemeleri şeklinde devam edecektir.

KKD (Kişisel koruyucu donanımlar):

 1. a) Baş koruma ekipmanları
 2. b) Vücut koruma ekipmanları: İş elbisesi, tulum, mont/yelek, Önlük, tam korunma giysisi.
 3. c) Göz korunma ekipmanları: Emniyet gözlüğü, yüz siperi.
 4. d) Kulak koruma ekipmanları: Kulak tıkacı, Tam kapalı kulaklık, Kişiye özel kulaklık.
 5. e) El koruma ekipmanları: Eldiven, kolluk, parmaklık.
 6. f) Ayak koruma ekipmanları: Emniyet ayakkabısı, Çizme, Bot, Tozluk.
 7. g) Düşmeden korunma ekipmanları: Emniyet kemeri, Yan halat, bağlanma kılavuzları, Güvenlik halatı, Şok emiciler, Güvenlik ağı.

Yüksekte çalışma ekipmanları:

Yüksekte çalışma yapabilmek için kullanmış olduğumuz ekipmanlar, merdivenler, iskeleler, vinçler, platformlar olarak gösterilebilir.

– Yüksekte Çalışma Nedir?, Nereler Yüksekte Çalışma Ortamlarıdır?

– Çalışanların Düşmesine Neden Olabilecek Faktörler, Nerelerden Düşeriz?

– Düşmeye Karşı Güvenlik Önlemleri Almanın Önemi, Düşmenin Önlenmesi için Alınması

Gereken Standart Prosedürler, Düşüş Koruma Planı.

– Düşmeyi Önleme Planının Hazırlanması ve Uygulanması.

– Yetkili Uzman Görevlendirilmesi.

– Geleneksel Sistemlerin Neden Kullanılmadığının Açıklanması.

– Alternatif Sistemlerin İşçileri Nasıl Koruyacağının Açıklanması.

– Kontrollü Giriş Bölgeleri Oluşturulması, Dokümantasyon Sorumluluğu.

– Kazaların Araştırılması, Çalışanların Düşen Objelerden Koruma.

– Düşmeyi Önleme Konusunda Eğitim.

– Merdivenlere bakış ve genel kurallar.

– İskelelere bakış ve genel kurallar.

– Yüksekte çalışmalarda korunma sistemleri.

Yetişkinin özellikleri ve Eğitim yöntemleri :

 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri, Eğitim Ortamının Hazırlanması, Eğitim Araçları.
 • Eğitimin Planlanması, Eğitim İçeriği, Eğitim Yöntemleri.
 • Eğitimde ölçme değerlendirme.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimin Kapsamı ve Kişiye Kazandıracakları :

 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
 • Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vb.) bilir.
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ) bilir.
 • Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina, vb.) bilir.
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
 • Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
 • İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
 • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
 • Dış cephe asansörlerini bilir.
 • Mobil yükselebilen platformları bilir.
 • Kaldırma ekipmanlarını bilir.
 • Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
 • Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
 • Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
 • Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
 • Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
 • Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
 • Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir, 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalışma eğitimi sonunda “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi” verebilir.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimin Kurumlara Kazandıracakları :

Bu eğitim sonunda işletme veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

 1. a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi.
 2. b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi.
 3. c) İşletmelerin Sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak.
 4. d) Yüksekte çalışma yapan personelin öz güveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması.
 5. e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.